Bếp điện bếp từ Canzy

 • Canzy

  Bếp từ CANZY CZ 08I

  Liên hệ

  9.980.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp từ Canzy CZ-3002SS

  Liên hệ

  7.980.000 VND

  Mức giá: Từ 3 triệu - 5 triệu

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp từ Canzy CZ-818

  Liên hệ

  4.980.000 VND

  Mức giá: Từ 3 triệu - 5 triệu

  Số bếp nấu: 1 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp Từ Canzy CZ-67P

  Liên hệ

  14.980.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Thailand

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp Từ Canzy CZ-66B

  Liên hệ

  11.980.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Malaysia

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp Từ Canzy CZ-86P

  Liên hệ

  14.980.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Malaysia

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp Từ CANZY 900GB

  Liên hệ

  11.990.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp từ Canzy CZ-922P

  Liên hệ

  23.980.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Canzy

  Bếp từ Canzy CZ 06I

  Liên hệ

  9.680.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp từ Canzy CZ-922H

  Liên hệ

  22.980.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Canzy

  Bếp Điện Từ Canzy CZ-66BS

  Liên hệ

  11.980.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Malaysia

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp từ Canzy CZ-922

  Liên hệ

  22.980.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Canzy

  Bếp từ Canzy CZ-EI02

  Liên hệ

  9.980.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Italy

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp Từ Canzy CZ-65B

  Liên hệ

  12.980.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Thailand

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp Từ CANZY 935

  Liên hệ

  15.980.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp từ Canzy CZ-2T

  Liên hệ

  13.580.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Italy

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Canzy

  Bếp Từ Canzy CZ-67HP

  Liên hệ

  16.980.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Thailand

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp Từ Canzy CZ-67GH

  Liên hệ

  17.980.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Thailand

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp Điện Từ Canzy CZ-86R

  Liên hệ

  14.980.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Malaysia

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Canzy

  Bếp từ Canzy CZ 999DHI

  Liên hệ

  26.980.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran