Bếp điện bếp từ Cata

 • Cata

  Bếp từ Cata IB 772

  12.750.000 VND

  17.000.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Cata

  Bếp từ CATA I 2PLUS

  8.800.000 VND

  12.000.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp từ Cata IB 302

  8.000.000 VND

  10.000.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Cata

  Bếp từ Cata IB 2 Plus BK

  8.800.000 VND

  12.000.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp điện từ Cata IT 773 BK

  14.060.000 VND

  19.000.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp Điện Cata IT 7002 BK

  16.150.000 VND

  19.000.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp từ Cata IB 753 BK

  13.500.000 VND

  18.000.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp từ Cata IB 603 BK

  13.440.000 VND

  16.000.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp điện từ Cata IT 772

  13.900.000 VND

  18.000.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp từ Cata IB 633 X

  14.643.000 VND

  18.000.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp từ Cata IB 302 BK

  8.400.000 VND

  10.000.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp từ Cata ISB 603 BK

  13.230.000 VND

  17.500.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp Từ Cata I 6003 BK

  Liên hệ

  13.000.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 4 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp từ CATA I 302

  8.000.000 VND

  10.000.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: EU

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp từ Cata ISB 704 BK

  15.250.000 VND

  18.150.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Số bếp nấu: 4 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp Điện Cata TT 5003 X

  9.775.000 VND

  11.500.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp điện Cata TD 302

  6.080.000 VND

  7.500.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp từ Cata ISB 603 WH

  Liên hệ

  20.999.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Eurokera

 • Cata

  Bếp từ Cata IB 604 BK

  15.290.000 VND

  18.200.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Cata

  Bếp điện Cata TT 603 X

  9.660.000 VND

  12.000.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran