Bếp điện bếp từ Chef's

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH890

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  22.015.000 VND

  25.900.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH888S

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  18.275.000 VND

  21.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Máy hút mùi Chef's EH-R506E7

  3) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH330

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  12.325.000 VND

  14.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH2000A

  Quà tặng: Bộ nồi từ Fivestar 5 chiếc

  6.450.000 VND

  7.590.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Nippon -NEG

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Fivestar 5 chiếc

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH888

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  18.270.000 VND

  21.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH866

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  13.515.000 VND

  15.900.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH333

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 4430

  11.820.000 VND

  13.900.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 4430

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH343

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 4430

  12.325.000 VND

  14.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 4430

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

  3) Máy hút mùi Chefs EH-906E7

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-IH555

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  20.825.000 VND

  24.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Máy hút mùi Chef's EH-R506E7

  3) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH366 (New)

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  16.575.000 VND

  19.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-IH566

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  23.300.000 VND

  25.900.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp từ Domino Chefs EH-DIH32A (New 2015)

  8.415.000 VND

  9.900.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH321

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 4430

  8.491.000 VND

  9.990.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 4430

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX31A

  13.490.000 VND

  14.990.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Malaysia

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Chef's

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX330

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  12.325.000 VND

  14.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Chef's

  Bếp điện Chefs EH-DHL32A

  5.840.000 VND

  6.490.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Ceramic

 • Chef's

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX366 (New)

  Quà tặng: Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

  16.575.000 VND

  19.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

  2) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

 • Chef's

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX366P

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 4430

  16.575.000 VND

  19.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 4430

 • Chef's

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX366

  Quà tặng: Bộ nồi từ Fivestar 7 chiếc

  16.575.000 VND

  19.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Fivestar 7 chiếc

 • Chef's

  Bếp từ Chefs EH-DIH366

  Quà tặng: Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

  16.575.000 VND

  19.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

  2) Bộ nồi từ Chefs CW 5304